Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Právne poradenstvo

  • poskytujeme právne poradenstvo v oblasti nehnuteľností
  • zabezpečujeme kompletný právny servis súvisiaci s prevodom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
  • zabezpečujeme vyhotovenie rôznych druhov zmlúv prostredníctvom nášho právnika
  • vyhotovujeme a zabezpečujeme všetky  listiny, podklady a dokumentáciu od rôznych verejných aj súkromných inštitúcií, potrebné k zápisu do katastra nehnuteľností alebo k usporiadaniu vlastníctva
  • zabezpečujeme vyhotovenie znaleckého posudku a energetické certifikáty budov