Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Geodetické a kartografické práce

  • vytýčenie hranice pozemku
  • vytýčenie stavby
  • zameranie stavby ku kolaudácii
  • oddelenie pozemku
  • majetkoprávne usporiadanie pozemku
  • zriadenie vecného bremena

viac info www.geodone.sk